Rusça En çok kullanılan filler

Fiiller

 • Открыть [atkRIt’] – açmak
 • Простить [prasTİt’] – affetmek
 • Плакать [pLAkat] – ağlamak
 • Взять [vzYAt’] – almak
 • Понять [panYAt’] – anlamak
 • Водить машину [vaDİt’ maŞİnu] – araç sürmek
 • Бросить [bROsit’] – bırakmak
 • Встать [vsTAt’] – kalkmak
 • Стоять [staYAt’] – ayakta durmak
 • Смотреть [smatREt’] – bakmak
 • Начать [NAçat’] – başlamak
 • Нравиться [nRAvit’sa] – beğenmek
 • Ждать [jdat’] – beklemek
 • Знать [znat’] – bilmek
 • Закончить [zaKOnçit’] – bitirmek
 • Найти [nayTİ] – bulmak
 • Встретиться [vstREtit’sa] – buluşmak
 • Ответить [atVEtit’] – cevaplamak
 • Работать [raBOtat’] – çalışmak
 • Воровать [varaVAt’] – çalmak
 • Тянуть [tYAnut’] – çekmek
 • Пригласить [priglaSİt’] – davet etmek

Fiiller 2

 • Менять [menYAt’] – değiştirmek
 • Слушать [sLUşat’] – dinlemek
 • Отдыхать [atdıHAt’] – dinlenmek
 • Трогать [tROgat’] – dokunmak
 • Наполнять [napalnYAt’] – doldurmak
 • Возвращаться [vazvraŞAt’sa] – dönmek
 • Драться [dRAt’sa] – dövüşmek
 • Слышать [sLIşat’] – duymak
 • Падать [PAdat’] – düşmek
 • Думать [DUmat’] – düşünmek
 • Жениться [jeNİt’sa] – evlenmek
 • Прийти [pRİyti] – gelmek
 • Принести [prinesTİ] – getirmek
 • Идти [idTİ] – gitmek
 • Отправить [atpRAvit’] – göndermek
 • Видеть [Vİdet’] – görmek
 • Показать [pakaZAt’] – göstermek
 • Смеяться [smeYAt’sa] – gülmek
 • Тратить [tRAtit’] – harcamak
 • Пить [pit’] – içmek
 • Верить [VErit’] – inanmak
 • Строить [stROit’] – inşa etmek
 • Хотеть [haTEt’] – istemek

Fiiller 3

 • Толкать [talKAt’] – itmek
 • Подниматься [padniMAt’sa] – kalkmak
 • Остаться [asTAt’sa] – kalmak
 • Закрывать [zakrıVAt’] – kapamak
 • Крыть [krıt’] – kaplamak
 • Копать [kaPAt’] – kazmak
 • Резать [REzat’] – kesmek
 • Ломать [laMAt’] – kırmak
 • Говорить [gavaRİt’] – konuşmak
 • Бегать [BEgat’] – koşmak
 • Ставить [sTAvit’] – koymak (dikey)
 • Класть [klast’] – koymak (yatay)
 • Читать [çiTAt’] – okumak
 • Сидеть [siDEt’] – oturmak
 • Играть [igRAt’] – oynamak
 • Платить [pLAtit’] – ödemek
 • Изучать [izuÇAt’] – öğrenmek
 • Учить [uÇİt’] – öğrenmek, öğretmek
 • Убить [uBİt’] – öldürmek
 • Умирать [umiRAt’] – ölmek
 • Варить [vaRİt’] – pişirmek

Fiiller 4

 • Качать [kaÇAt’] – sallamak
 • Купить [kuPİt’] – satın almak
 • Продать [praDAt’] – satmak
 • Смотреть [smatREt’] – seyretmek
 • Спросить [spraSİt’] – sormak
 • Рассказать [rasskaZAt’] – anlatmak
 • Петь [pet’] – şarkı söylemek
 • Носить [naSİt’] – taşımak
 • Убирать [ubiRAt’] – toplamak, temizlemek
 • Покидать [pakiDAt’] – terketmek
 • Извинять [izvinYAt’] – affetmek
 • Летать [leTAt’] – uçmak
 • Забыть [zaBIt’] – unutmak

Rusça Kelimeler – Fiiller 5

 • Разбудить [razbuDİt’] – uyandırmak
 • Проснуться [prasNUt’sa] – uyanmak
 • Спать [spat’] – uyumak
 • Дать [dat’] – vermek
 • Бить [bit’] – vurmak
 • Поймать [payMAt’] – yakalamak
 • Закрыть [zakRIt’] – kapamak
 • Помогать [pamaGAt’] – yardım etmek
 • Писать [piSAt’] – yazmak
 • Кушать [Kuşat’] – yemek
 • Стирать [stiRAt’] – silmek
 • Ходить [haDİt’] – gitmek
 • Плавать [pLAvat’] – yüzmek
 • Звонить [zvaNİt’] – telefon etmek
 • Посещать [paseŞAt’] – ziyaret etmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SİTE SATILIKTIR boradagasan@hotmail.com

Featured Posts

  Categories