Rusça alfabesi, Kiril harfleriyle yazılmakta ve 33 harf bulunmaktadır. Rus alfabesi, Kiril alfabesi öğrenme, nasıl okurum?

Rusça alfabesi, Kiril harfleriyle yazılmakta ve 33 harf bulunmaktadır. Kiril alfabesi sakın gözünüzü korkutmasın. Önceleri zor gibi gelse de aslında değildir. Kiril alfabesi kurallıdır. Dolayısı ile bir süre çalışıldıktan sonra Rusça alfabesine kolayca alışılmaktadır. Ondan sonra hiç zor gelmemektedir. 

Ayrıca Rusça’da okuma oldukça kolaydır. Çünkü Rusça’daki harfler Türkçe’deki gibi kurallı şekilde okunurlar. Ayrıca Rusça’da vurgulama çok önemlidir. Bir kelimeyi söylerken yapılan vurgulama, o kelimenin anlamını belirtmeye yardım eder. Büyük bir yüzölçümüne yayılmış Rusya’da, en geçerli olan St. Petersburg ve Moskova lehçeleridir.

Rusça Kiril alfabesi ve okunuşu

Aşağıdaki tabloda Rusça Kiril alfabesi ve Türkçe okunuşunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca Rusça kiril alfabesinde bulunan tüm harfleri görebilirsiniz. Her harfin yanında Türkçe okunuşu verilmektedir.

HarfOkunuşu
А аa
Б бbe
В вve
Г гge
Д дde
Е еye
Ё ё         yo
Ж ж      je
З зze
И иi
Й йiy
К к        ka
Л л        el
М м      em
Н н        en
О о        о
П п        pe
Р рer
С с         es
Т т         te
У уu
Ф ф       ef
Х хha (Kalın “ha” gırtlaktan telaffuz edilir.)
Ц цtse
Ч чçe
Ш ш      şa
Щ щ     şı (Çift “şşı “, “ şşe”
gibi okunur)
ъ ъ        Tek başına kullanılamaz.
(Kalınlaştırma-sertleştirme işaretidir.)
Ы ы      I
ь ь         Tek başına kullanılamaz.
(İnceltme-yumuşatma işaretidir.)
Э эe
Ю ю     Yu veya ü
Я яya

NOT:
(*) ‘‘O’’ sözcük içindeki vurgu değişimine göre “o” veya “a” sesine karşılık gelir.
(**) ‘‘?’’ Kalınlaştırma işareti, kendi başına bir sesi yoktur. Kendinden önce gelen harfi kalınlaştırır.
(***) ‘‘?’’ İnceltme işareti, kendi başına bir sesi yoktur. Kendinden önce gelen sesi inceltir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SİTE SATILIKTIR boradagasan@hotmail.com

Featured Posts

    Categories